Slovo architekta a projektantů

Naším cílem bylo nenarušit stávajícího genia loci historických Košíř. Ty byly až do druhé poloviny 19. stol. vesnicí, obklopenou vinicemi. Dnešní podoba se formovala v druhé polovině 19. stol. a na počátku 20. stol., současně s rozvojem průmyslu na Smíchově. V roce 1896 byly Košíře povýšeny na město a v roce 1922 se staly součástí velké Prahy.

Řešený pozemek leží na svahu táhlého vrchu Vidoule, je v blízkosti motolského potoka a zároveň má dobrou dostupnost do centra.

Zvolili jsme typ zástavby, kdy původní bloky obytných domů doplňujeme a zachováváme již dříve stanovenou výškovou hladinu.

Hmotová koncepce navrženého bytového domu byla inspirována okolní zástavbou. Novostavbu tvoří tři objekty. Výše položený je nižší a má průčelí do ulice Slávy Horníka. Vyšší objekt je umístěný u ulice Musílkova. Blok uzavírá dominantní nárožní dům situovaný směrem do Tůmovy ulice, rozšiřující se v náměstí.

Uliční průčelí jsou hmotově členěna a doplněna lodžiemi.

V suterénu jsme soustředili garáže s vjezdy z Musílkovy ulice. Mimořádně důležité je vnitřní uspořádání, u všech bytů jsme vhodnost řešení ověřili zákresem optimálního vybavení. Protože si uvědomujeme, jak velký význam v dnešní době má zeleň, přiradili jsme k bydlení v parteru předzahrádky a v nejvyšších podlažích obytné terasy.

Ing. arch. Tomáš Šantavý
Ing. Jiří Kalinec
Ing. Karel Vácha